Forgotten Realms The Awakening

Hvorfor er vi egentlig her?

Underdark

Etter å ha overlevd sin første kamp i en tilfeldig hule med skatter og feller gikk Elda Erath, Greenbottle , Graycastle og Zero Gravitu dypere inn i Underdark på leting etter glory. Her møtte de 2 stk drow’s (Ant’dar og Devir).

Gruppa bestemte seg for å hjelpe de med å hevne seg på en Illithid som hadde brakt landsbyen deres (Unikadi) ned på sine knær.

Gruppa fant et slott som de mistenkte at Illithiden skjulte seg i. De valgte å gjøre sitt nærvær allment og står nå ovenfor en stor kamp i møte.

Comments

stabelltann stabelltann

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.