Forgotten Realms The Awakening

Trøbbel på kysten!

Det blir rapportert angrep på små landsbyer og gårder langs The Sword Coast.
Det er snakk om skumle dverger med grå hud og hvite øyne som blir store som Ogres som samarbeider med alver med hvit hud og hvitt hår.

Det er også historier om vesner ingen har hørt om før som kommer fra mørket og dreper alle de møter.

Comments

stabelltann stabelltann

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.