Forgotten Realms The Awakening

Longsaddle har problemer

Longsaddle som alle vet er en gruveby som driver med eksport av metaller og produksjon av våpen, rustninger osv.

Det har gått et døgn siden solformørkelsen og Longsaddle er kjent for å grave seg langt ned i gruvene sine for å finne verdifulle metaller. Neverwinter har fått beskjed om at neste shipment fra Longsaddle blir forsinket på ubestemt tid. Rykter har allerede spredd seg om at det har noe med solformørkelsen å gjøre. Hele byen er preget av snakk om undergang og fordervelse.

Prester og Clerics fra forskjellige kirker i Neverwinter snakker om profetier og alle har hver sin tolkning.

Comments

stabelltann stabelltann

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.