Forgotten Realms The Awakening

Graycastle's Hevn!

Eventyrerne begynte å gå inn i orke-leieren på jakt etter en Ettin. De drepte en god del orker og klatret videre. Da de kom til hovedleieren, så de en Ettin som var lenket fast, men så ikke orkene som gjemte seg i teltet. Graycastle kjente igjen den ene orken ved navn Forgnag som hadde drept hele familien og klanen han levde med. Eventyrerne holdt nesten på å bli beseiret, men det viste seg at Ettinen var klar for å drepe orkene som holdt han til fange. Ved hjelp av Ettinen klarte eventyrerne å beseire Forgnag, og Graycastle fikk drept Forgnag.

Eventyrerne fikk belønning av Andraste som hadde gitt dem oppdraget.

På vei tilbake ble det solformørkelse som virket uvanlig og den sluttet ikke.

Comments

stabelltann stabelltann

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.