Forgotten Realms The Awakening

Kjøpmannens Hevn!

Etter møte med Andraste, bestemte eventyrerne seg for å utforske Underdark, men de kom ikke langt før kjøpmannen de hadde drept gjenoppstod som en Revenant.

Elda Erath tok beslutningen om å gi opp Underdark og skynde seg til Neverwinter for å få hjelp av Andraste. Kjøpmannen terroriserte eventyrerne hele veien til Neverwinter. Andraste bestemte seg for å hjelpe, men viste tydelig at hun syntes Zero Gravitu var en idiot. Revenanten ble ødelagt og sjelen ble fanget i en magisk kube som Andraste ville passe på. Hun gav deretter eventyrerne et oppdrag om å fange en Ettin som holdt til i Crag Mountain.

Før Elda Erath, Greenbottle, Zero Gravitu og Graycastle dro ut, kjøpte de utstyr til oppdraget, en mastiff og tok med seg en hjemløs kattunge. Andraste ledet eventyrerne igjennom Neverwinter Forest og etter 4 dager var de ved Crag Mountain. De klatret opp fjellet og var ganske sikre på at det var Orcs her i tillegg.

Comments

stabelltann stabelltann

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.