Forgotten Realms The Awakening

Jakten på quests i Waterdeep

Forgotten Realms The Awakening

Elda Erath har ansatt Zero Gravitu og Graycastle for å utføre diverse quests.
I Waterdeep fikk de et quest for å finne en dragehodeskalle som var stjålet fra Felone.
De fant også en wanted plakat om en Ogre som terroriserte bønder.

Elda Erath og kompani valgte å drepe trollet først. De drepte trollet og fikk belønning for det.
De klarte også å infiltrere dragekulten som hadde stjålet dragehodet. De fant også ut at lederen deres var på til Neverwinter.

Comments

stabelltann stabelltann

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.