Forgotten Realms The Awakening

To nye partnere

Elda Erath, Zero Gravitu og Graycastle gikk opp fra skjulestedet til dragekulten og møtte lokalbefolkningen i Leilon som stod på god avstand fra liket til vampyren. En gutt lå over liket til sin far som Zero Gravitu hadde drenert alt blod fra og nesten partert hodet. Elda Erath lurte lokalbefolkningen til å gå ned i skjulestedet uten backup.
De møtte en halfling rogue ved navn Greenbottle og ble partnere med han.

Eventyrerne hadde funnet et kart som tilhørte lederen av dragekulten og bestemte seg for å dra til Neverwinter med dragehodet, for så å ta en båt til øya som var beskrevet på kartet.

På veien til Neverwinter fant de et gammelt hus med et lite tårn på siden. De bestemte seg for å hvile der. Zero Gravitu møtte en kjøpmann som lette etter et sted å hvile for natten. Han prøvde å selge Zero Gravitu en bag of holding, men ble angrepet da han ikke lot seg bli prutet ned. Greenbottle og Graycastle hjalp til med å skadeskyte han, stabilisere han og deretter drepe han. De puttet liket hans i The Bag Of Holding.

Eventyrerne fant et hull i huset som gikk ned til The Underdark. Der møtte de et Ogre og to goblins som de drepte. De møtte også en druid (Andraste) som tilbød dem jobb. Hun tilbød også Zero Gravitu en kur mot hans tilstand som vampyr. Hun drepte Zero Gravitu og re-inkarnerte han.

Comments

stabelltann stabelltann

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.